Slide 1

Rada Konsultacyjna AWF

Rada Konsultacyjna AWF

Jeśli mnie wspierasz - udostępnij!

W połowie maja wzięłam udział w Radzie Konsultacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego na AWF. Jako przewodnicząca poinformowałam członków o propozycjach zmian na Wydziale. Po pierwsze w zakresie zwiększenia, w toku nauczania na kierunkach wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja wiedzy absolwentów wydziału na temat otyłości w Polsce u dzieci i młodzieży, w celu przekazywania wiedzy oraz kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych. Po drugie wskazałam, iż występuje potrzeba zwiększenia roli biura karier podczas promowania osiągnięć studentów oraz organizacji praktyk, staży podczas poszukiwania pracy. Po trzecie postulowałam zwiększenie roli Rady Konsultacyjnej i promowanie jej inicjatyw chociażby na stronie Akademii Wychowania Fizycznego.

Dodaj komentarz